Kako postaviti BLUMAT?

Savršeni sistem za zalivanje cveća koji je za nas nov, u Austriji, Italiji, Švajcarskoj je godinama dobro poznat sistem zalivanja cveća koji uglavnom koriste hoteli, restorani, privatne kuće kako bi osvežile fasade slapovima cveća.
BLUMAT Classic - instalacijaSistem za navodnjavanje za sobno cveće i cveće na balkonu. Kada se korektno postavi, Blumat vuče vodu automatski iz suda sa vodom. Posmatrajte biljke nedelju dana pre nego što odete na odmor i upotrebiti nekoliko Blumat jedinica ukoliko je potrebno. Obezbedite dovoljno veliki sud sa vodom. Blumat jedinica mora takodje biti dopunjena sa vodom ukoliko je prazna. Operite jednom godišnje Blumat jedinicu sa četkom i toplom vodom. Obrusite spoljašnost konusa od keramike fi nom šmirglom.

Blumat

grafika

blumat classicgrafika

blumat tropf


grafika

grafika

BLUMAT Tropf - instalacijaSnabdevanje vodom je omogućeno preko prigušivača pritiska ili putem povezivanja sa rezervoarom. Prigušivač pritiska se direktno povezuje sa slavinom ili sa bunarom preko ekspanzionog suda, i reguliše pritisak na 1bar. Zbog toga možete navodnjavati biljke na balkonu i visece žardinjere na visini i do 4m od pozicije prigušivača pritiska. Povezivanje sa sudom sa vodom je moguće bez obzira na model. Pozicija rezervoara sa vodom mora biti najmanje 0,5m viša od pozicije TropfBlumat sistema, i to za svakih 5m dužine sistema, s tim da ukupna razlika u visini ne sme da pređe 14m. Sa jednim povezivanjem na vodu možete da oformite sistem do 60m ukupne dužine, što znači maksimalno 250 tropf-blumat jedinica. Ukoliko odmah iza prigušivača pritiska razdvojite sistem na dve grane, putem T spojke. sa jednim prigušivačem mozete da pokrijete 2x60m dužnih instaliranog sistema sa ukupno do 500 Tropf-blumat jedinica. Zagrejte crevo pre instalacije (u toploj vodi li na Suncu) da bi se lakše izvrsio proces montaže. Ne prelamajte (ne savijajte) crevo.

grafika

grafika

grafikaBLUMAT Easy - instalacijaKeramički sud se direktno postavi na plastičnu flašu bilo koje zapremine, koja se napuni vodom i zabode u zemlju u zoni korenovog sistema biljke.

grafika

grafika

blumat easygrafika

blumat prigušivač pritiska


BLUMAT Reduktora pritiska - instalacija

grafika